La Villa Lating - Various - De Geschiedenis Van De Palingsound: One Way Wind

Dat is dus exact wat Time reeds bij mij heeft uitgehaald. Een paar rechters waren het oneens met het meerderheidsbesluit van zes tegen drie. Zij waren van mening dat het uitsluitend diende te gaan over wat een journalist daadwerkelijk had geschreven en niet wat hij terzijde in verband met zijn reportage wel of niet gedacht kon hebben.

Al het gelazer heeft te maken met de zaak van luitenant-kolonel Anthony Herbert, die in het programma Sixty Minutes van cbs had gezegd dat hij uit zijn commando was gezet, omdat hij oorlogsmisdaden door Amerikaanse militairen in Vietnam bedreven, hogerop had gerapporteerd.

Later heeft Barry Lando, cbs -producer, beweerd dat hij twijfelde aan de verklaring van kolonel Herbert, die prompt een proces wegens smaad begon voor 44 miljoen dollar. Lando beantwoordde 26 dagen lang vragen voor de rechtbank. Dit verslag beslaat nu 3.

De stukken in mijn Time -proces beslaan pas 1. In journalistieke kringen wordt verwacht dat het aantal smaadprocessen tegen journalisten door deze uitspraak verder zal toenemen. William Shawcross schrijft een omslagverhaal over Henry Kissinger in Harper's, disgusting indeed.

Het is een voorpublicatie over een nieuw boek dat onder meer aangeeft hoe misdadig Nixon en Kissinger tekeer zijn gegaan tegen het koninkrijk Cambodja. Hij ging er hierbij van uit dat wanneer overzeese leiders maar dachten dat hij getikt was, men sneller concessies jegens de vs zou doen. We can't restrain him when he is angry - and he has his hand on the nuclear button.

Ook zo typisch. Kissinger gedroeg zich in het bijzijn van Haldeman en John Ehrlichman steeds kruiperig jegens Nixon. William Safire 38 een van Nixons speech writers , gaf hiervoor als excuus dat Kissinger een nieuwkomer was, die Nixon nooit had getutoyeerd. Maar ook nadat Kissinger in de Nixon-groep was geaccepteerd, bleef Henry kruiperig. Dan weet je toch wat voor vlees je in de kuip hebt? Misschien wel het allerafschuwelijkste is om te lezen over 3. As each bomb fell it threw up a fountain of earth, trees and bodies let op de volgorde!

Belde Jeanne de Mohrenschildt. Some are very important. Ik ontweek een toezegging en discussieerde met mezelf of het 40 of 45 dollar waard was. Zou George hebben gewild dat ik naar haar toe ging? Zo dankbaar ben ik nu ook weer niet voor de relatie met Jeanne, die me aanvankelijk beschuldigde de dood van haar man te hebben veroorzaakt. Ik vroeg Patrick Russell om advies. You are a journalist. I think it might be interesting for you. You might hear something new.

I called Pat several times to say, that I wanted to meet you. Na enig over en weer gepraat kwamen we overeen elkaar te ontmoeten in het Japanse Sakura restaurant, Maple Avenue. Dat leek me bovendien veiliger, neutraal terrein. Patrick zei nog dat hij vorige week bij mevrouw De Mohrenschildt was weggelopen, omdat zij constant dronken was.

Die situatie duurt dus ook voort. Jeanne zat in de gang te wachten toen ik in Sakura arriveerde. Zij zag er zeer, zeer goed uit, gebrand door de zon, redelijk goed verzorgd. Zij had een babysitter voor de honden geregeld. Ik heb twee-en-een-half uur met haar gesproken en geef toe dat ik in verwarring verkeer.

Zij kwam volmaakt overtuigend over. You should have left him alone. Could you not have made some money on Sukarno! I told you not to come near him. They made him want to kill himself. Ik vroeg haar dus waarom zij hem in een psychiatrische kliniek had laten opnemen. De arts die George had behandeld, Mendoza, was een naam die George ook tegenover mij had genoemd en dus door haar werd bevestigd. Het vreemde was dat die Mendoza maar een maand in Dallas ten tonele verscheen en prompt weer met de noorderzon was vertrokken.

Dat is dus verdacht geweest. Een cia mind manipulator? Het is duidelijk dat zowel David Rockefeller als Henry Kissinger geweigerd hebben naar de Bahama's te vliegen om de sjah van Iran te vragen niet naar de vs te komen.

Cyrus Vance is uiteindelijk de lul, verantwoordelijk voor de weigering, uiteraard in overleg met Carter. In Libanon schijnen Nederlandse soldaten te zijn aangevallen, waarbij een militair om het leven kwam en acht werden gewond.

Holland in rep en roer. Ik ben nog steeds met Jeanne de Mohrenschildt bezig. Overtuigde ze mij dat de hele De Mohrenschildt-episode als betrokken te zijn geweest bij de moord in Dallas, een volledig canard is geweest?

Bij de koffie zal ik er nog eens diep over nadenken. Belde Jeanne. If they kill me now, my friends, and I mean some real honest journalists will continue the work and help clear Mischka's honor and name.

Alsof ik een gevaar voor haar vormde? How could you repeat what he said to you, especially after he was dead? I told you not to come near him ever again. When we talked at Bishop College when he wanted to fly to Europe he was petrified and damned scared that they would indeed kill him. He was being terrorized. I was. Jeanne vertelde pogingen te hebben ondernomen er achter te komen waar die arts, Mendoza, vandaan kwam en waar hij thuis hoorde.

Waarschijnlijk was het niet eens zijn echte naam. Zonder een batterij detectives was dit onmogelijk en zij had daar het geld niet voor. Hij was na juni pas werkelijk gestoord geraakt over de moord op jfk. But this doctor Mendoza worked on his mind, so that he would kill himself. He almost did once, you know. How could there have been anything, I did not know? We talked every night. George was a much better person than me. He was so trustworthy. He believed everybody.

He could not. He simply had to get out of Dallas. So we went together to California. But, he flew back, because he was afraid that they would steal our money from our bank. I knew it. Why do you think I still wear this wedding ring? What you said about him, all those insinuations, made him in the eyes of the public an assassin.

And all this, for making some money. The next man on my list is Edward Epstein, allthough, he did not print one word of what Mischka told him those last days in Palm Beach.

The only thing Epstein lied about was, that we were in Guatemala at the time of the Bay of Pigs invasion. That makes him a liar.

Sometimes I don't want to look at all at this Dallas material. I am so sick and tired of it. Zij gaf toe een bezoek aan Gallery magazine te hebben gebracht.

But I did not even look at it for many months. I even had a filming session for an entire week with the bbc , when they came out here. I could not go to London to see the show. I had a stroke at the time and was partly paralyzed.

I was on the floor and could not walk. It was sheer willpower that got me past this misery. Jeanne vroeg zich af, ook al was zij zeker van Georges dood, waarom er geen autopsie was verricht. Zij helt nog steeds over naar de mening dat De Mohrenschildt werd vermoord. Zij vroeg mij de naam van maffiabaas Santos Traficante voor haar op te schrijven. All we initially wanted to do is help clear Lee Harvey Oswald's name. I still maintain that position.

And look what we got into. Lies, insinuations and accusations. Now George is an assassin. But the Committee on Assassinations in Washington knows that my husband is not a killer. In their latest findings he is absolutely cleared by the Government and the Committee that he is not an assassin. If he was, how could he have traveled freely in and out of the country? Did you not know that he was joking?

Didn't you know that he was a sick man and all he said were the words of a sick man? Nadat de man weggelopen was in Brussel zonder ooit nog iets van zich te laten horen was ik inderdaad niet in de mood om opnieuw contact met hem op te nemen.

Ik had gedaan wat hij me had gevraagd, zijn reis naar Europa gearrangeerd en voor mij was dat het einde van het verhaal. Het verbaasde me hoeveel zij wist van wat er na zijn vertrek naar Europa was gebeurd. George was naar een vriend in Antwerpen gegaan.

Pat Russell, mijn advocaat in de Time -zaak had beloofd mij op het vliegveld te komen spreken. Hij liet verstek gaan. Hoe kan ik ooit verder met die Time -affaire?

Als ik miljonair was zou hij de horlepiep voor me dansen. Jeanne had hem ook afgedankt nadat er 2. Kan dat? Dochter Alexandra de Mohrenschildt had het geld wat er nog was, naar schatting 7.

De paardebloemen staan hier bij duizenden in bloei. Ik denk dan altijd aan de tekening die Bertie Hilverdink eens voor me maakte, van de kabouter die een paardebloem uitblaast. Mijn vriend Lloyd deMause van het Psychohistorisch Instituut in New York schreef 3 februari dat ik de aan zijn groep verbonden joodse psychiater, Howard Stein, hier zou kunnen ontmoeten op zijn introductie.

Heb hem vanmiddag gesproken. Wat ik denk? Hij is een muziek- freak met portretten van zijn vader, van Beethoven en Toscanini aan de muur. Op zijn bureau stond zelfs een portret van Otto Klemperer. In zijn overhemd staken vijf pennen. Hij ziet zichzelf als een onderwijzend mens, als een soort dirigent op zijn gebied.

Ik bracht naar voren dat de meeste studenten waarschijnlijk gebruik maakten van niet zuiver afgestemde instrumenten waardoor wellicht een onzuiver eindresultaat het gevolg zou zijn.

Ik vroeg Stein waar die dringende behoefte aan symbolen, mythes en mascottes, als een koningin, in hemelsnaam vandaan zou kunnen komen. Maar waarom dan die bloedige verhalen enerzijds en de prins en prinses leefden eeuwig gelukkig anderzijds? The problem is, as we grow up we do not any longer need them. We could ask ourselves, are we copying reality in fairy tales? Stein improviseerde. Daar was hij het mee eens. Ik stelde voor dat er een nieuwe set sprookjes zou worden geschreven door intelligente mensen, die wisten waar zij mee bezig waren en tenminste enige kennis hadden van de neurofysiologie van een kin-.

He kept praying the other day while in Cairo and Aswan. It will invent details about his family during the Oedipus stage, when the boy is for instance angry with his father for the love of his mother, which he shares. The crucial point arrives though when he or she comes to resolve these problems. Then the fairy tale stage is passed. How can the young person grasp reality after the pollution spread through nonsense?

A person can become catatonic, keeps repeating mistakes. Think of the myth of Cinderella, which is almost universal, about the prince charming and the wicked stepmother. It all belongs to the experience of growing up within the family. Now, the question could be asked indeed: do we let go of these stories or have they become part of an automatism?

Penetrating intelligence was Steins favoriete tekening van Henry Ebel. Intussen omschreef dr. Welke invloed heeft de onzin van sprookjes op de hersens op de lange duur, dat was wat ik wilde weten.

When you talk of the input a child receives in terms of the output of parents, and how it would be possible to dewire concepts about kings and queens, I am reminded of the metaphor of the onion. When they talk about love for the queen, what they are really talking about is love for the mother. What you would have to help them do though, for instance by psychoanalysis, is gradually peel the layers of the onion, the symbol, the image, the myth.

At the core of the onion you find the meaning of the myth and the symbol. You would have to go and probe all the way down to the core, and have them re-resolve what, in fact, they have never resolved but only ritualized and symbolized.

If that is done the need for all the other outer layers of the onion evaporates. A lot of direct forms of modern psychotherapy, like in encounter groups, amount to trying to help the patient deal with reality and forget the core of the onion.

Stein looked puzzled. Queen Juliana lives in a white palace. The symbol of the White House became really besmurched through Richard Nixon. It brought the place closer to reality. My worry is: what happens if people in general apply fairy tale images and concepts to actual political power symbols that have to decide over life and death of us all, even of the planet on the whole.

It is dangerous. The problem being, that a person that attributes fairy tale values to the real world does not know he is doing it. Psychohistory is trying to understand American history through taking off lager by lager of what actually happened, including what occurs in the minds of the Nixons, Kissingers and Carters. When you take a look at the past 4. Therefore, deprogramming these myths, that can be brought no longer in line with new realities, means that the people who live now, have to be made cognizant of the simple fact that they represent the past, what was perhaps relevant ages ago, and does no longer apply to the present.

How to make people realize we need this nonsense like a hole in the head? How to demythologize millions of people? It is true that a model, a paradigm for culture or ethnicity is in fact in itself largely pathological. Look at the University of Oklahoma getting together with the University of Nebraska for their yearly football game. It is warfare ritualized. I am aware of the studies by Alan Dundes and La Barre, my teacher, a hero of mine. We should demythologize some of the defenses that we think defend us, while in fact they make us more vulnerable.

This is one of the paradoxes. And this goes, not only for Jewish culture, but for culture per se. Why does the borderline between us and them have to be drawn here? All negative aspects of childhood, mother, father, family romance are being projected onto the alien group. The way we have formed groups through group-antagonism is inherent to group-information. We so mistrust the infant.

We seek to knock sense into it. The perception of the world of children is mediated through childhood fantasy and fairy tales. Children need to see themselves and in the process learn to see others. Professor Stanley Rothman van Smith College,. They exhibited a strong need to master their emotions The Jewish radicals were very different. Their Rorschach testing led to conclusions, also reinforced otherwise, that they did not shun affective experience.

Rather, they yearned for it. They seemed to move toward people not as objects but as providers of, and occasions for, excitement. Verbaas me dus ten zeerste over dit genre van wetenschappelijk onderzoek en had geen idee dat het bestond. Just the opposite is true of Catholic ritual. In old Hebrew, only consonants are written. Interestingly, the superiority of the left hemisphere in recognition of linguistic material is strongest for consonants.

The right of the left writing of Hebrew is also consistent with the finding that the right hemisphere weakness leads to perceptual left-side neglect. Howard Stein zweeg. Leaders tell usually what the masses want to hear. To do so, they tap into the so-called collective fantasy of the people. You cannot simply address an audience about these problems. I have done diagnostic work. I first listen to get to know the problem. These are your defenses, this is your underlying conflict.

Pay me fifty dollars and go home. Therefore, therapy that will work has to be in touch with the group-fantasy itself. Over het algemeen overheerste de opvatting dat de kunstenaar niet alleen een doorgeefluik is, die niet zozeer van zijn eigen opvattingen moet uitgaan — afgezien van het feit dat het eigene moeilijk te bepalen is — en uitdrukking moet geven aan datgene wat intrinsiek aan het werk zelf is, maar ook een ziener is die vorm geeft. Volgens C.

Rondom de eeuwwisseling had het een positie binnen de architectuur veroverd. Het moderne, dat stond voor eerlijkheid, zuiverheid en waarheid, moest in de architectuur tot uitdrukking worden gebracht.

Het was het gevolg van een discussie die reeds langere tijd gaande was, niet alleen in het buitenland maar ook in Nederland. De rol van cultuur moest worden overdacht en scherp afgezet tegen civilisatie. Maar daarmee is nog weinig gezegd over de zakelijkheid. Wat belangrijk is om op te merken is dat zakelijkheid niet uitgaat van een opvatting van de kunstenaar maar juist de aandacht doet verschuiven in de richting van het object.

Daarmee wordt al aangegeven dat getracht wordt de heersende subjectiviteit en sentimentaliteit, die hun neerslag vonden in de stijl die werd toegepast, te verminderen. De beladenheid met historische betekenissen moet afnemen ten gunste van het benadrukking van het specifieke van de zaak zelf. Aan de complexiteit van het leven moest worden tegemoet gekomen door een versobering en vereenvoudiging van de indrukken die het individu voortdurend kon opdoen.

Dat daarmee in psychologisch opzicht ook de klemtoon wordt verlegd moge duidelijk zijn. De Duitse hoogleraar psychologie Hellpach analyseerde in een boek de samenhang tussen nervositeit en cultuur. De wereld stond bloot aan een algehele elektrificatie die op vrijwel elk gebied was te merken. Duitse Sachlichkeit in de architectuur Tussen het algemene van de ander en het bijzondere dat iemand toebehoort leek geen verschil te zijn, maar juist dit tussengebied zal steeds verder worden ontdekt en in kaart gebracht.

Uit de titels die de architect Adolf Loos bedacht voor het tijdschrift dat hij in zou uitgeven spreekt ook een oscilleren tussen uitersten. Die titels varieerden van Das Eigene tot Das Andere. Loos zal alle teksten schrijven. Maar zoals de teksten over de zadelmaker of over de kleding duidelijk maken ging het erom vanuit het doel tot een juiste vormgeving te komen. Daarbij stond voorop dat die niet te opvallend moest zijn.

De moderne nieuwe mens moest zich aanpassen aan zijn omgeving en niet willen contrasteren. Een nieuwe esthetische opvoeding was. Het zou van kortzichtigheid getuigen als daarbij geen rekening werd gehouden met de economische kant van de zaak.

Cultuur wordt voor politieke en economische doeleinden ingezet. De zakelijkheid is de acceptatie van de werkelijkheid buiten het individu als persoonlijkheid om. In zoverre sluit het deels aan bij de realismediscussies die er sinds het midden van de 19de eeuw werden gevoerd en die naar abstractie en wetenschappelijkheid tendeerden. Maar uiteindelijk gaat het om het goed van de collectieve samenleving, dat de ruggengraat van de natie vormde.

In deze relatief jonge staat moest de burgerij zich met dit streven kunnen identificeren. Het moest voor rust zorgen in een rijk dat strak van de spanningen stond. Waarschijnlijk is het de Duitse architect Hermann Muthesius geweest die het begrip met betrekking tot architectuur introduceerde. Zijn boek over het Engelse huis uit werd populair, maar fundamenteler is zijn strijdschrift Stilarchitektur und Baukunst uit , waarin een programma werd ontvouwd om het historisme af te zweren en tot een gezonde bouwkunst te komen.

Velen waren dezelfde mening toegedaan en zagen in bepaalde gebouwen de eerste tekenen van een koerswijziging. Het was een symbool van de kracht van het kapitalisme. Vrijwel hetzelfde deed Peter Behrens met zijn turbinehal van de AEG in Berlijn: de werkplaats van de arbeider werd aan de buitenkant omgetoverd in een tempel van arbeid en aan de binnenkant in een grote hal waarin de enorme machines het voor het zeggen hadden.

Verkoop en productie lagen in elkaars verlengde en vormden hoekstenen van de nieuwe maatschappij. Maar tegelijkertijd was het conflict tussen persoonlijke ontplooiing, de ik-cultuur, en het deel uit maken van een samenleving geboren. In zijn boekje over de stijlenarchitectuur en de bouwkunst begint Muthesius met een historisch overzicht. Vooral de negentiende eeuw kreeg van hem veel kritiek te verduren, slechts enkele denkers werden positief geportretteerd.

Muthesius keerde zich tegen een architectuur die op leugens was gegrondvest en tegen de vervalverschijnselen die zowel de architectuur als het kunsthandwerk tekenden. England werd voor hem een voorbeeld. Hij zag dat er in dat land architecten waren die andere wegen waren ingeslagen. Eerlijkheid en een zekere nuchterheid waren de kenmerken van hun architectuur die vooral in cottages en landhuizen tot uitdrukking kwamen, waar licht en lucht een belangrijke rol spelen en waar de ruimtes op een natuurlijke wijze worden gegroepeerd.

Bovendien waren in Engeland nog sporen van een gezonde handwerkerstraditie te herkennen. De komende architectuur moest afzien van de stijljacht en zich bezinnen. Nieuwe gedachten moeten gaan overheersen. Enkele voorbeelden zijn er al te vinden, vooral in de kleding. Hij was van mening dat realiteitszin de nieuwe reformbewegingen goed zullen doen. Daarbij moest vooral worden gelet op het economische raamwerk waarin artistieke producten ontstaan.

Dit raamwerk moest worden overdacht. Vanuit de lokale huisarchitectuur moest een nieuwe zienswijze worden ontwikkeld en moet de Duitse architect worden bevrijd van de boeien van de stijlen. Het karakter van de steden was aan het veranderen.

Dit was ook het thema dat de Duitse socioloog en cultuurfilosoof Georg Simmel in een lezing in — eveneens in Dresden — ter discussie stelde. Hij richtte zich bovenal op de metropool en vervolgde de weg die hij in zijn fundamentele studie Philosophie des Geldes was ingeslagen.

Het abstraherend vermogen van de grote stad werd scherp geanalyseerd. Simmel toonde zich een attente lezer van de moderniteit en zag de stad als een zenuwcentrum waar verschillende voedingssystemen bij elkaar kwamen. Dit had vervreemdende consequenties. Een drang naar nieuwe afzetgebieden voor moderne kunstnijverheidsproducten was een van de motieven geweest om de verschillende krachten te bundelen.

Fritz Schumacher, bijvoorbeeld, die de oprichtingstoespraak hield en hoogleraar in Dresden was en daar een grote kunstnijverheidstentoonstelling in had georganiseerd. In een artikel ter gelegenheid van deze tentoonstelling. Bij Muthesius zullen de implicaties groter zijn ook al zei hij min of meer hetzelfde in zijn boekje over de relatie tussen kunstnijverheid en architectuur; een opvatting die in het Nederlandse blad Architectura wordt herhaald. Hij keerde zich daarmee af van het handwerk en gaf aan — zoals de individualistisch aangelegde Frank Lloyd Wright reeds eerder in deed toen hij stelde dat de machine de voorloper was van democratie, maar dat kunst steeds een ziel moest behouden — dat de realiteit van de machine moest worden aanvaard en dat deze in het productieproces een steeds grotere rol van betekenis zou krijgen.

Zakelijkheid en gevoel gaan bij Wright tot aan het einde van zijn leven samen. Sombart, die in een huis had laten bouwen door Fritz Schumacher, was kritisch en zag grote mogelijkheden maar ook grote gevaren. Schoonheid moest het uiteindelijke doel blijven en niet door praktische eisen of door de techniek om zeep worden geholpen.

De onderlinge afhankelijkheid van de kunstnijverheid van de economie die vooral zijn neerslag vond in de kwaliteit van het product moest niet verloren gaan.

De nieuwe opvattingen moesten worden verkondigd. Er moest duidelijk worden gemaakt dat ze slechts een onderdeel waren van de algehele reformbeweging die tot doel had de situatie van de mens te verbeteren. Deze werden in Nederland in de vakbladen gesignaleerd.

Spanningen werden uit de weg gegaan. Zelfs tussen de architecten, de. Om hun eigen markt te verdedigen tegen producten van slechte kwaliteit hadden de Engelsen in tot de Merchandise Marks Act besloten, waardoor van elk product de herkomst moest worden aangegeven.

Daardoor waren de Duitse producten die als inferieur werden beoordeeld gebrandmerkt. Nationalisme en chauvinisme waren belangrijke elementen in de totstandkoming van dit verbond in Duitsland tussen kunst en industrie. Maar na enige tijd werden de verschillen tussen de onderlinge deelnemers steeds groter.

In de interessante jaarboeken, die aangeven hoe getracht werd bij de tijd te blijven, kwamen die nauwelijks naar boven. Maar het oorlogsklimaat werd ook in werkbondkringen steeds meer merkbaar. Al tijdens de tentoonstelling in Keulen kwamen er een groot meningsonderscheid naar voren. Bij Muthesius werd het te veel een Arbeitsideologie. De individualiteit van de scheppende kunstenaar dreigde in het geding te komen.

Tijdens het congres van de werkbond in werd de knuppel in het hoenderhok geworpen. Na afloop werden er door Muthesius stellingen geformuleerd. De meeste architecten zullen zich achter de Van de Velde factie scharen en vonden dat Muthesius te opportunistisch de banden met de industrie wilde aanhalen.

Hij was nog te veel een estheet die vooral voor de hogere klasse werkte en hij ging in zijn strijd tegen de historische stijlen uit van een cerebrale logica. Zakelijkheid leek de wereld te onttoveren en tot een banale plaats te maken. Behoedzaam zag hij in dat de eerlijkheid, regelmatigheid en nuchterheid die hij in zijn ontwerpen en gebouwen bepleitte in grote lijnen overeenkwam met de eis naar meer zakelijkheid.

Nog in zal J. Loos zal nog een stap verder gaan in zijn ontwerp voor het winkelhuis van Goldmann en Salatsch in Wenen dat door zijn naaktheid in als schandaleus en monsterachtig werd beschouwd. Al het overtollige moest verdwijnen. Berlage ging niet zo ver maar zal niettemin lange tijd moeten blijven strijden tegen stijlopvattingen die uit een verleden tijd stamden, tegen de willekeur en moeten wijzen op de nieuwe mogelijkheden.

Dit deed hij in bijna al zijn publicaties waaruit ook zijn enorme belezenheid sprak. De vele citaten gaven aan zijn teksten vaak een uiterst beredene-. Spaarzaamheid was voor Berlage echter nog een deugd en geen absoluut doel. Het ornament was nog geen blind slachtoffer van de drang om al het overbodige weg te laten. In Loos — en ook voor de nieuw zakelijken — zal het ornament verspilling van arbeidskracht, gezondheid, materiaal en kapitaal — zijn.

De spaarzaamheid wordt beladen met onverzoenlijke motieven, zoals Theodor Wiesengrund Adorno in zijn artikel over Loos schreef.

In de moderne woning was de mens los gemaakt van zijn geschiedenis. Niet meer uit het verleden stammende meubelen maar nieuwe meubelen die correspondeerden met de nieuwe mens moesten de inrichting bepalen.

Dat dit wonen dan eerst onder de loep moet worden genomen zal blijken uit hoe het wonen in de architectuur van na een centrale positie gaat innemen. Wat is wonen wordt een steeds terugkerende hamvraag.

Voor Berlage gaf het aanleiding om van binnen naar buiten te ontwerpen en minder aandacht te besteden aan representatieve richtlijnen die de gevel bepaalden. In zijn stedenbouwkundige ontwerpen ging Berlage na aanvankelijk het principe van de schilderachtigheid te hebben aangehangen steeds meer naar regelmatigheid zoeken.

Het onregelmatige werd opgeofferd aan monumentaliteit dat de architect als een schoonheid van een hogere orde beschouwde. Het Nederlandse paviljoen in Brussel was ontworpen door Willem Kromhout en ademde door de renaissancistische vormgeving een vervlogen tijd. Het was zeker niet een gebouw dat een geloof in de toekomst verbeeldde.

In Nederland kreeg de Werkbond relatief weinig aandacht. Men liep achter de zaken aan. Er werd sporadisch over bericht. Keulen in werd met argusogen bekeken. Er was werk van enkele Nederlandse architecten tentoongesteld waaronder van Berlage en Lauweriks.

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 15 juni werd zelfs een foto gepubliceerd van het opzienbarende glazen huis van Paul Scheerbart. Velen, waaronder Berlage, vonden dat het land wilde ze haar concurrerende positie niet verliezen, niet mocht achterblijven en dat de handen ineen moesten worden geslagen. Maar de steun voor de oprichting van een dergelijke bond in Nederland bleef zwak. Pas tijdens de oorlogsjaren werden er pogingen gedaan naar aanleiding van het succes van de Werkbond tentoonstelling in Keulen.

In een artikel in hun verenigingsblad stelde hij dat wij moeten beginnen met te erkennen dat wij slaaf zijn geworden van de machine. De mode- en kledingindustrie moesten meer rekening houden met het lichaam en dit niet in een korset drukken, maar juist vrijheid geven.

In de meubelkunst was de grol tegen de met vele ornamenten opgesmukte objecten groot. Ornamenten die aan. De gelaagdheid in betekenissen moest verdwijnen. Er werd gestreefd naar duidelijkheid. De constructie moest weer voorop staan.

In zei C. Zonder dat deze zakelijkheid tot nuchterheid wordt, en het vrije spel der fantasie geheel behoeft uit te sluiten. Alle elementen van den vorm, het geheel van den bouw, de lijn, de ruimten, worden nieuw doordacht en doorvoeld.

In Nederland nam de aandacht voor de Werkbond niet toe. Er werd nauwelijks gereageerd op de veranderingen die door machtsconcentratie in Duitsland werden bereikt. Ook de discussies hadden geen echo. Er was slechts een beetje belangstelling voor individuele figuren die binnen de Werkbond opereerden, maar ook deze was te verwaarlozen.

Slechts sporadisch werd de beweging gesignaleerd. Wel viel er in in het Museum voor Kunstnijverheid in Haarlem een tentoonstelling van het werk van Muthesius te bewonderen. Waarschijnlijk had Nijhoff er een hand in gehad. Na de oorlog zal de situatie nauwelijks veranderen ook al zullen vooral Schumacher en Behrens in Nederland van zich doen spreken.

De Haagse Kunstkring organiseerde in een tentoonstelling van het werk van Schumacher, en in het bijzonder van zijn stedenbouwkundig plan voor Keulen. Een jaar later zullen zowel Peter Behrens als Bruno Taut verschillende lezingen in ons land houden. Ook tijdens de oorlog was zij uitermate actief en vertolkte het recht van Duitsland op nieuwe markten.

Na de oorlog zal ze zich aanvankelijk werpen op de hervorming van het kunst- en kunstnijverheidsonderwijs. De breuk in de gelederen die er tijdens het congres in was ontstaan zal zich ook na de oorlog doen voelen. Het blad voegt hieraan toe, dat dus blijkbaar de, na de hartstochtelijke uiteenzettingen, bijna onvermijdelijk schijnende splitsing nog eens is voorkomen. Alleen in zijn eigen groep waande men zich veilig, maar de samenstelling van de groep wijzigde zich steeds weer al naar gelang de denkbeelden zich verschoven.

Dit is een teken van de 20ste en 21ste eeuw. In het veld van de civilisatie werden andere factoren belangrijk. De Engelse schrijver H.

Wells zal proberen daarop zijn vinger te leggen. De invloeden waren talrijk, snel en van korte duur.

The old civilization created tradition, and lived by tradition. To-day the power of tradition is destroyed. In het bijzonder nieuwe zakelijkheid positioneert zich in een internationaal kader naast allerlei andere fenomenen.

New objectivity, new sobriety, new pragmatism, rationalism, realism, Modern Movement, International Style, Neue Sachlichkeit, neues bauen, Maschinestil, Functionalisme of nieuwe bouwen; de verwarring kan niet groter zijn. Onoverkoombare tegenstrijdigheden en overeenkomsten hopen zich op en doorgaande lijnen en breuken worden nauwelijks aangegeven.

Er wordt met verschillende maten gemeten. Lezen we de gebruikelijke overzichtsboeken van de architectuurgeschiedenis erop na dan wordt alles niet veel helderder en vooral krijgen we geen inzicht in de discussies die er plaatsvonden en die in Nederland tot een verharding in de fronten heeft geleid. De relatie tussen een oude en nieuwe zakelijkheid komt nauwelijks aan de orde, zelfs al zou die alleen maar oppervlakkig zijn. Een uitputtende behandeling zou hier echter leiden tot een onleesbare encyclopedie en de onoverzichtelijkheid doen toenemen.

Waar het om gaat is dat er steeds weer andere perspectieven worden ontdekt waarbij het nieuwe, originele doorslaggevend werd. Deze nieuwe ontdekkingen zijn complementair en meestal tevens tegenstrijdig. De architect zat gevangen tussen kunde en kunst, tussen een historische en technische kennis en een on vermogen om deze creatief aan te.

De creativiteit of fantasie moest de motor van de voortdurende vernieuwing worden en voor een actualisatie van de architectuur zorgen.

De creativiteit moest voortdurend worden aangezwengeld op een kunstmatige wijze. Toch kon niet worden verhinderd dat voor velen deze ontwikkeling met een groeiend gebrek aan inhoud gepaard ging. De semantische reductie die de zakelijkheid behelsde was zowel een zege als een vloek, maar vooral beduidde deze een nieuwe aanvang in het overdenken wat architectuur kon zijn in de moderne tijd.

Voor sommigen kon zelfs in het werk van P. Cuypers enige zakelijkheid worden gevonden. Dit zou een provocatieve gedachte kunnen zijn. Cuypers de beginselen van zakelijkheid, constructie en waarheid vertolkt heeft in Gothische of Vroeg-Renaissance vormen is hier zijn Roomsch-zijn van invloed geweest?

Het belang van Berlage voor de Nederlandse architectuur wordt nog eens bevestigd ondanks dat er geluiden te horen zijn die dit betwijfelen. Berlage was voor velen een rolmodel en hij was bovendien een cruciaal doorgeefluik van wat er in het buitenland plaatsvond. Hij leest en citeert graag Muthesius, Schumacher en anderen. Ook in het vooroorlogse werk van J. Oud en W. Dudok, die nog geheel in de voetsporen van Berlage liepen, was een duidelijke hang naar zakelijkheid te bespeuren.

Bij Dudok was dat niet vreemd gezien het feit dat hij een militaire opleiding had gehad en daarbij vooral had ondervonden dat aan constructieve eigenschappen meer werd gehecht dan aan versiersels, zeker in militaire bouwwerken.

Hij was zeker niet de enige die in Nederland pleitte voor een versobering. Zelfs de conservatieve A. Weissman deelde dit verlangen, hoewel bij hem stilistische elementen de gevel bleven overheersen en hij bovenal buitensporigheden wilde voorkomen. Berlage was in dit opzicht veel strikter en toekomstgerichter in het zoeken naar een toepassing van een meer zakelijke aanpak en verbond deze ook met kunst-economische en sociaalmaatschappelijke opvattingen.

Fantasie en beheersing moesten in een product te vinden zijn. Toch zag ook hij wel dat de maatschappij aan het veranderen was en dat de industrialisatie die Duitsland in de oorlog had gebracht eveneens in Nederland een plaats zou veroveren.

Gevolgen van industrialisatie in de jaren Twintig De fabriek was een cruciale speler in de opkomst van de zakelijkheid. In de fabriek kwamen productie en arbeider samen. Het was de plaats van een strakke, bijna militaire organisatie. Taylorisatie en efficiency moesten de eerste verhogen en licht en lucht moesten voor de tweede een aangenaam klimaat scheppen waardoor zijn productiviteit en plezier in het werk toe zou nemen.

Das Buch der Pflanzemvelt. NangU, Guillaume de. Paris,Paris Newberry, Niebelunge-Lied, Dr. Report Der. Joseph vi. L'Agriculture des Etats Sardes. Turin, Pacific Railroad Report. Washington, various years. Palissy, Bernard. Euvres Completes, avcc des Notes, etc. Parade, A. See Lorentz. Parish, Dr. Life of Dr. Eleazer Wheelock.

Parry, C. Parthey, 2 vols. Wanderungen durch Sicilien und die Levante. Piper, R. The Trees of America. Boston, , Nos. Plinii, Historia Naturalis, ed. Pom, Antonio. Viage de Espafia. Madrid, , etc. Quatrefages, A. Souvenirs d'un Naturaliste.

Reclus, Elisee. Rentzsch, Hermann. Der Wald im Ilaushalt der Natnr und der Volkswirthschaft. Ribbe, Charles de. La Provence an point de vue des Bois, des Torrents et des Inondations. Ridolfi, Cosimo. Lezioni Orali. Ritter, Carl. Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie. Berlin, Die Erdkunde Berlin, various years. Le ConJizioni Politecnico, de' boschi, Dicembre, de' finmi ,e pp.

Politecnico, Maggio, , pp. Roismdssler, C. Der "Wald. Leipzig und Heidelberg, Roth, J. Der Vesuv und die Umgebung von Neapel. Rozet, AT. Moyens de forcer les Torrents des Montagnes de rendre une partie du sol qu'ils ravagont.

Sahaffnali-Marchetti, remme Raccolta Toscane. Firenze, sul Memorie Bonificamento 8vo. Ecunomico-Statistiche dolle Maremmo sulle Toscane. Rapporto 8vo.

Sandys, George. A Relation of a Journey begun An. LondoD, Schacht, traduit II. Arbres, Morren. Etudes Bruxelles sur et leur Leipzig, Structure Die Landenge von Su6s.

Die Pflanze und ihr Leben. Leipzig, 1 Schubert, W. Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, etc. Stock holm, Seneca, norum, L. Opera 6 vols. Omnia 8vo. TauriSimonde, J.

Tableau de l'Agriculture Toscane. Geneve, Smith, 8vo. A Dictionary William. London, London, Smith, John. Historie of Virginia. Somercille, Mary. Fifth edition. Springer, John S. Forest-Life and Forest-Trees. Stanley, Lectures on the History of the Jewish Church. London, Staring, W. De Bodem van Nedorland. Voormaals en Thans. Stevens, Gov. Report in Pacific Railroad -Report, vol.

Strain, Lieut. Darien Exploring Expedition, by J. Headley, in Harper's Magazine. New York, March, April, and May, Streffleur, Y. Ueber die Natur und die Wirkungen der Wildbache. Classe der Kaiserl. February, , viii, p. Strom, Isr. Om Skogarnas Vard och Skotsel. Upsala, Svrell, Etude sur les Torrents des Hautes Alpes. Paris, Tartini, Firenze, Ferdinando.

Memorie sul Bonificamento delle Maremme Toscane. Thomas and Baldwin. Thompson, Z. History of Vermont, Natural, Civil, and Statistical.

Bur lington, Appendix to History of Vermont. Burlington, Titcomb, Timothy. Lessons in Life. Trcadwell, Dr. Observations of, quoted from Report of Commissioner of Patents. Etude pamphlet.

Paris et Toulouse,. Gallen, Tschudi, J. Travels in Pern. Vallis, M. Etudes sur les Inondations, leurs causes et leurs efftte. Vahasor, Johann Weichard. Die Ehre des Herzogthums Crain. Laybach, Van Lennep. Extracts from Journal of, In the Missionary Herald. Vavpell, Chr. Bogens Indvandring i de Danske Skove.

De Nordsjsellandske Skovmoser. Vcnema, G. Over het Dalen van de Noordelijke Kuststreken van ons Land. Groningen, Villa, Antonio Giovanni Bait. Necessity dei Bosch i nella Lombardia. Viollet, J. Theorie dcs Puits Artesiens. Waltershausen, W. Sartorius von. Ueber den Sicilianischen Ackerbau. Gottingen, Webster, Noah. Wessely, Joseph. Die Oesterreichischen Alpenliinder und ihre Forste. Wetutein, J.

Reisebericht iiber Hauran und die Trachonen. Wild, Albert. Die Niederlande. Wilhelm, Gustav. Der Bodcn und das Wasser. Williams, Br. History of Vermont.

Wittuxr, W. Die Physikalische Geographic Leipzig, Young, Arthur. Voyages en France, pendant les annoes , , , preceVlee Voyages d'une en introduction Italie et en par Espagne, Lavergne. Breeding of FishExtirpation of Aquatic Ani Natural Advantages of the Territory of the Roman Empire. The Roman Empire, at the period of its greatest expansion, comprised the regions of the earth most distinguished by a happy combination of physical advantages. The provinces bordering on the principal and the secondary basins of the Mediterranean enjoyed a healthfulness and an equability of climate, a fertility of soil, a variety of vegetable and mineral products, and natural facilities for the transportation and dis tribution of exchangeable commodities, which have not been possessed in an equal degree by any territory of like extent in the Old World or the New.

The abundance of the land and of the waters adequately supplied every material want, minis tered liberally to every sensuous enjoyment. Gold and silver, indeed, were not found in the profusion which has proved so baneful to the industry of lands richer in veins of the precious 1.

The ornaments of the barbaric pride of the East, the pearl, the ruby, the sapphire, and the diamond though not unknown to the luxury of a people whose con quests and whose wealth commanded whatever the habitable world could contribute to augment the material splendor of their social lifewere scarcely native to the territory of the empire ; but the comparative rarity of these gems in Europe, at somewhat earlier periods, was, perhaps, the very circum stance that led the cunning artists of classic antiquity to enrich softer stones with engravings, which invest the common onyx and carnelian with a w-orth surpassing, in cultivated eyes, the lustre of the most brilliant oriental jewels.

Of these manifold blessings the temperature of the air, the distribution of the rains, the relative disposition of land and water, the plenty of the sea, the composition of the soil, and the raw material of some of the arts, were wholly gratuitous gifts. Yet the spontaneous nature of Europe, of "Western Asia, of Libya, neither fed nor clothed the civilized inhabitants of those provinces. Every loaf was eaten in the sweat of the brow. In het verleden beloofde deze man mij, verschillende zaken door te geven.

Ik zou zelfs eens met een officier van justitie praten over de verschillende punten die door mij aangehaald waren. Dat bleken uiteindelijk allemaal leugens, uit naam van het Openbaar Ministerie. Maar het is duidelijk hoe justitie werkt en is niet veel anders waar dan ook op deze aardbol. Het voorbeeld vanuit deze hoek is duidelijk, want door powerplay te spelen wil men mensen de mond snoeren.

Dat, door mensen openlijk te bedreigen en be- lachelijk te maken. DAT, is waar justitie NU voor staat. Het zal je later duidelijk worden wie er werkelijk achter deze methode zit. Dat daar dan de lokale pers nog eens bijgeroepen wordt, is geheel zorgelijk. Want zoals we al weten, de lokale pers is met beide handen gebonden aan dit verziekt systeem en hun verziekte men- sen.

We zien dat bij alle ministers van justitie die in het verleden al gezeten hebben op die stoel. Dat doet me nog denken aan een gesprek met heer D.

Dick die letterlijk aan heer D. Piar en mij vertelde, dat hij niet de baas was. Wie die baas was, was niet erg moeilijk te raden, zeker niet gezien de gedragingen van alle andere ministers van justitie. Justitie is met handen en voeten gebonden en door wie.

We gaan dat nog lezen. Wel ben ik heer S. Mijn dank is groot en velen hebben nu het bewijs waarom het Openbaar Ministerie dus met twee maten meet en die burger links laat liggen puur omdat de druk op deze instantie te hoog is. Men meent door het zwijgen op te leggen en het negeren van mensen, zaken op te lossen. Een ziekelijke instelling als het niet zou gaan over vele juridische zaken waar men kennelijk bang voor is.

Herewith the undersigned Johannes Henricus Baselmans, Passport number NUL, personal identification number , born in Waalre, the Netherlands, wants to bring the following to your attention. Since he retired and he keeps himself busy writing books, drawing and defending the human rights. Later it was Governor Saleh and at that time the under- signed had contact with the Director of the Cabinet, to whom he had passed many cases he has experienced in daily life.

As result, a good relationship between this person and himself. In those years they have had a total of more than 50 children at home. At the same time the undersigned obtained more informa- tion about the real state of affairs in politics, corruption and the local mafia practices. Those cases were always reported to the Governor, or to his director. The undersigned did the reporting to the Governor since he, after a case about the dolphins, was threa- tened with a gun.

The gun was pointed at his bed. The local Public Prosecutor refused to do anything about this case. Even then it appeared that the entire judicial system was ruined by the mafia. Only after a visit to the then Prime Minister That is why the undersigned, from that time, passed on all reports about corruption, judicial and political issues to the Governor or his Director.

Meanwhile, the undersigned has laun- ched MKK, which is an organization that signals corruption and issues that should not see the light of day and reports this to the Governor. The Governor, from his office dealt with the necessary declarations and issues. All this went on, up to and including the time of Governor Goedgedrag. In the year , the undersigned received a notification of a very big case.

That comprehends; drug shipments in containers, including weekly diverting tens of millions of dollars At a second call Mr. So we continued tal- king about general matters. Things became very grim, because we got some reports and data as well about the sale of oil under our local waters to Mr. Furthermore, it became clear that, with the contract , our local gas has been bought by the Netherlands for 3 billion, as so- called; reorganization of the islands.

It was suddenly very quiet and it was difficult, not to say impossible, to get an appointment with the Governor or his Di- rector. The undersigned also noted that he was kept in bringing out various small cases at the local and at the Dutch press as well. Even so the local politics and the Netherlands who hardly responded at his posts.

The same happened with our former Queen Beatrix and later with King William Alexander, who both refused him an audience. Until the day when undersigned, not suspecting anything, went to renew his passport, and stood there in a large hall with about people around him.

After the chief had intervened, the undersigned was dispatched and went home. The undersigned did some research and came across a receivership imposed by the Security. He called some of his people and asked them to investigate on his person at the various departments.

Within 10 minutes, the undersigned was called with an appointment to meet them in a public place. They know what you do with your credit cards and your banking. Several times they have copied your entire compu- ter and they have to monitor every conversation! You have often been disturbed in interviews. Radio stations were taken off the air during the time you had an interview, and Skype has been disturbed many times. You do understand that the undersigned got silent for a while.

But, the story was not finished yet. They continued that the undersigned is allowed to leave the island for good, without even further meeting to any legal obligations. The single ticket was ready. The way how they interrogate was also clarified and they explained how they work in the Security on the island and, incidentally so the public prosecution and police work too. That, in order to get data about the cases he brings out and the names of his informants. After this hearing with his people, of which one worked for the Security, the undersigned did further research.

This was one side of the story, but the undersigned truly wanted to know more. There were also people who literally required him not to write any more books, and that he had to retire completely.

And even the request for an audience with King William Alexander was promptly denied. Furthermore, the threats became more violent, until everything was completely silent in That book was downloaded about 10, times, for free. In response to that book there were some strange denials of the existence of this particular receivership. The undersigned was provoking things to see how they would react: He offered a reward for a document that would show that there is no legal restraint to his name.

The Prime Minister and the new Governor did not respond at all. But our new Minister of Justice, Mr. Navarro, exposed some more by one of his employees. This person said that he actually saw the name of the undersigned in their system. Moments later the undersigned was told via a. That person did not want to tell the undersigned what would happen then. In all this, the undersigned got also the impression that the Attorney General, Mr Piar, knew more about the whole thing and he sent him a letter.

And as it turned out, he was inaccessible as well. While in the past they often had contact about many i- ssues. It was remarkable that, in that period, first the government disappeared and so did his Minister of Justice Mr. Then, shortly after a request for a conversation with the Attorney General, he was sent home as well. Before all this, the head of Security on behalf of Prime Minister Mr. Schotte was placed on half-pay.

Shortly after, com- missioned by Mr. These were delivered to the Colombian mafia after being processed! Included American and Dutch documents which were highly confidential, and here we talk about a bag full of hard drives.

It took 2 days to copy. Later they had to destroy certain files in the system, which was not successful and so they left. Everything was quickly covered up, done by the Dutch politics, as well as by local politics. A strange incident from our population was by August They sent the undersigned after living for 32 years on the island a call, if he still lived on this island.

He had to come per- sonally or he was deleted from the population. He reported tidily. Now in , there was a lady at his door to check whether the undersigned really lived at the address indicated. The undersigned is also many times intimidated by the government who, with shuttered cars, stopped demonstratively in front of his house.

Or, cops who stood still in front of his house and drove away as the undersigned walked toward them. You should know, he lives on a secluded road, very rural and usually there are only a few neighbors that come along. That is why the police and big black cars are conspicuous. The undersigned has been repeatedly threatened with de- ath, just because he interferes too much with the Mafia and he is certainly no friend of our corrupt judiciary and politics.

The undersigned sees himself as a priso- ner without a court order! In short, the undersigned is a prisoner of the Dutch state. That happens while the Netherlands outward occurs to be so holy and supposedly respects human rights. Furthermore, the undersigned wants to let you know that he is not sick and has no suicidal tendencies.

Should anything happen to him, the undersigned will assume that your organization will examine the way in which the Dutch State, under the head of King William Alexander, has treated him. Three governors of the kingdom of the Netherlands have told the undersigned that he did nothing but monitoring and re- porting.

Unfortunately, that will be the death of the undersigned. Apparently, honesty and working from your heart and soul is no longer welcome in the current system, which is now used in the Kingdom of the Netherlands.

Met deze brief is de bevestiging gekomen van diverse instanties die aangeschreven zijn. Wat opmerkelijk was dat na ongeveer 7 weken de kopie aangetekend aan heer Asjes, ongeo- pend terug kwam! Iemand was getipt voor deze brief en niemand durfde hem open te maken.

Met vele stempels erop van diverse afdelingen ben ik dezelfde dag nog naar het fort zitplaats pre- mier gegaan en gevraagd naar de secretaresse van heer Asjes. Een kleine oudere vriendelijke mevrouw kwam naar buiten en ik liet haar dit ongeopende aangetekend stuk zien.

Ik vroeg haar waarom de minister-president deze brief niet mag lezen en angst- vallig weggehouden werd. Ik opende de enveloppe en overhandigde haar persoonlijk de brief. Ze vertelde mij dat hij per direct geboekt zou worden, door haar persoonlijk. Dit was het begin van mijn soeveraniteit en de 07 code achter mijn naam. Dezelfde code als dat Willem Alexander en diplomaten achter hun naam hebben staan.

Maar ook dat gaan we later nog uitvoerig over praten. Playing with two kids 5 and 3. Together we made a railroad and a complete city on the porch. That was a wonderful time. After we finished I observed their reaction. We solved all building problems so his train, called Thomas, did the whole track without any problems. As grandfather I was tired and found a new playing ground: The TV! We have a 15 years old TV. It has 2 channels and we do not use this old thing, just standing there in the middle of the room.

I took a chair and placed it in front of the TV. I sat there watching the black screen. I started laughing and the 2 kids came and sat in another chair next to me. Together we looked to that black screen. Looking out of the corner of my eye, I saw that they were watching me and I started to laugh again.

They looked again. We looked at each other and told each other what a nice movie it was on that black screen! We sat there for about 15 minutes, laughing and had a wonderful time in front of a black screen. The kids went home. I saw my twin soul near me and know from this moment, life is about smiling.

Vandaag zaterdag 25 januari ziet ondergetekende J. Ba- selmans in de Amigoe van Aruba op pagina 3, dat u zonder mijn toestemming mijn tekening heeft gebruikt voor uw advertentie. Hoe denkt u dit financieel te gaan vergoeden? Daar u wel mijn geestelijk eigendom heeft gebruikt zonder enige toestemming en zonder vermelding van mijn naam!

John H Baselmans-Oracle c. Amigoe redactie advertising Aruba bank. De Aruba bank nam direct contact met me op en gaf hun excuus voor dit voorval en of het financieel te regelen was.

Ik heb uitgelegd dat het mij niet om het geld ging en ik liever een advertentie als rectificatie zag. Het was een geweldige ervaring zoals deze bank deze zaak afhandelde.

Alles liep correct en in een zeer goede sfeer. Nogmaals mijn complimenten, Aruba bank. Vreemd genoeg ziet men personen die politiek voeren ook als een klokkenluider, en gebruikt men die politieke informatie om verdere oppositie te voeren! Er zijn inderdaad enkele ware klokkenluiders op onze eilanden waar men niets van hoort, niets van ziet omdat deze mensen al heel veel jaren achter de schermen werken, en voor hen, in de publiciteit komen niet op de eerste plaatst staat.

Het klokkenluiden is veelal niet via een pers of via open kanalen. De meeste klokkenluiders vermijden dat omdat men zaken toch uit hun verband haalt, maar ook dat het dan weer in een politiek gaat belanden of dat het als eigen ego strelen gezien wordt. Men begint eerst deze per- sonnen te bedreigen om hen het zwijgen op te leggen. Daarna gaat men valse beschuldigingen op hen zetten, zodat ze veroordeeld kunnen worden.

Mocht dat niet helpen dan is er een laatste redmiddel, en dat is die persoon opruimen! Verschillende klokkenluiders op dit eiland zijn al verdwenen door hen te vermoorden. Op deze eilanden is een klokkenluider een vogelvrij verklaard persoon zonder rechten en zonder enige bescherming.

De lijn naar de maffia in het juridisch systeem wordt steeds duidelijker en duidelijker door deze actie. Doch door deze acties vanuit de politiek en vanuit de juri- dische hoek, zal een klokkenluider zijn mond niet houden. Er zijn vele wegen om misstanden naar buiten te brengen en zeker in het huidige elektronisch tijdperk, is er een leger aan mogelijkheden om elk misverstand te signaleren en te rapporteren.

De klokkenluiders weten dat ze door het internationaal recht zijn beschermd en daar kan een lokale wet of een lokale regel zich niet aan onttrekken. Het is duidelijk dat de voormalige Antillen veel te verzwijgen hebben en dat de vele klokkenluiders meer en meer gelijk krijgen in de misstanden die zij gerapporteerd hebben. Ongeveer 9 jaren wonen we op Bandabou. Ik moet zeggen, werkelijk terug in de tijd. Maar we. Het probleem was niet alleen bij ons maar ook bij vele medebewoners.

We meldden dit netjes aan de post en op een gegeven moment ging de post- recherche te werk. Er zouden via de directeur brieven verzonden worden om te kijken wat er gaande was. De eerste brief arriveerde netjes afgeleverd door onze postbode, zelfs aanbellend dat er een brief was van de directeur!

Ja, een mooie test! Na weer contact opgenomen te hebben dat dit geen test was, werd er besloten bij meerdere bewoners enkele brieven te bezorgen, ook weer via de directeur. Na enkele weken ontvingen we inderdaad een brief. Nadat die in de bus was gedeponeerd en door mij direct uit de bus was genomen, zag ik de postbode vanuit het dorp met een noodgang weer terug komen. Hij maakte mijn brievenbus open en belde aan.

Hij vroeg waar de post gebleven was en of er een brief bij zat! Ik vertelde hem dat hij deze informatie niet kreeg en hij de tipgever maar eens moest bedanken voor zijn daad. Nieuwe post heeft verder nooit meer iets ondernomen. Tot dit jaar. We hebben nu een Cpost en nog wel internationaal ook nog! Oude puinhoop onder een nieuwe naam.

De tarieven zijn nu onderhand 4 gulden voor een briefje naar Nederland en aan- getekende stukken die op kunnen lopen naar 16 gulden! Tarieven om post in China te krijgen! Maar we hebben nu ook vast in het. Ja, eenmaal per week zijn wij verzekerd van wat reclame folders, telefoonboek en van wat rekeningen, meestal niet alle rekeningen.

Het gaat goed, van de nieuwe post gaan we nu naar de Cpost die duidelijk Cniks is! Wat is het volgend jaar heren post? Mogen we dan eenmaal per week op Cpost niks te Otrabanda zelf onze post ophalen?

Na het verschijnen van het artikel nam Cpost contact met me op en we hebben wat zaken doorgenomen. Opvallend was dat er meteen post werd bezorgd en brieven die 2 weken er over gedaan hadden op dit eiland, zaten in een keer in de bus. In ieder geval het probleem werd opgelost en het is jammer dat er eerst stukken in de krant moeten komen voordat een overheidsinstantie gaat ingrijpen oftewel, reageren.

Jawel, de rekening die we niet mogen zien en niet mogen ontvangen via Cpost! Wat moeten we betalen dames en heren UTS? Waar is onze rekening dames en heren UTS? Als u geen rekening stuurt, hoe moeten wij dan als klanten raden wat het openstaand bedrag is? O ja, We hebben Mikuenta! Even vlug kijken Het is triest dat wij als klanten wel aangemaand en zelfs afgesloten worden als we te laat zijn met betalen, maar dat UTS al maanden verstek laat gaan om rekeningen te versturen, moeten wij als klanten maar voor goed nemen!

Of is de nieuwe rekening zo gemaakt dat we maandelijks aan een van de UTS kantoren moeten schooien om a. Foei UTS, u heeft totaal geen respect meer voor de klant en uw service mocht u weten wat dat woord betekent is allerbe- labberdst! Wij wachten rustig af tot we de eerste nieuwe rekening mogen ontvangen.

Ben benieuwd wat een rechtbank hierover zou oordelen. Many voters identified with one of the party families and voted accordingly. Today, this structured model of voting behavior is no longer as powerful as it once was. As increasing numbers of voters are not necessarily convinced by political analysis only, more emphasis is placed on the personality of the candidates to secure public support.

In a structured model of voting, the role of the candidates was rather modest. A voter may give a vote of preference by indicating a specific name on the list: women are for instance known to vote for the first female candidate of the party of their choice. Yet, most voters routinely give their vote to a party by simply indicating the first name on the list.

It is thus in fact the party, and not the voter, assigning seats in parliament. Increasingly, political personalities play a role in election campaigns. Certainly the role of visual media as an instrument in election campaigns is important here as well. The candidates — especially the person heading the list lijsttrekker — should personify the party and be trustworthy to the voters.

However, parallel to a diminishing position of the political parties, a certain public dissatisfaction has surfaced, concentrating on the widening gap between politics and public. In selecting a new mayor, some municipal councils have asked the population for their preference in a consultative referendum. It has also been suggested to introduce a decisive referendum, asking the citizens their view on new legislation, as the ultimate means of direct influence on national policy. However, no political majority exists for the necessary constitutional reforms to introduce such a referendum, or even a corrective legislative referendum, allowing for the public to express an opinion on laws as agreed on by parliament.

Yet, it cannot be concluded that the Dutch parliamentary democracy lacks in general public trust. Amidst this increasing political volatility and continuously changing coalitions the role of the monarchy continues to enjoy broad support in society, including the new, immigrant citizens as well.

Solidly rooted in the collective memory of the citizens and supported by occasional displays of tradition, the monarchy represents the continuity of the nation. As such, the monarchy can be regarded as the embodiment of the heart of the nation. The Sanctity of Proportionality. Oxford: Oxford University Press, Andeweg, Rudi B.

Governance and Politics of the Netherlands. Third revised edition. London: Palgrave Macmillan, Holsteyn, Joop J. Rochon, Thomas R. Boulder: Westview Press, Special issue on the long year , Acta Politica 38, no. The Dutch sometimes think they are different. Accordingly, the history of the economy during the twentieth century can be understood as just another example of the rapid growth and modernization that occurred in the whole of Europe.

With this concept economists and sociologists have tried to develop the idea that business firms are rooted in the culture of their society and therefore function differently in different cultures.

It has been argued that the way in which not only specific companies but also the economy as a whole is governed, reflects the underlying values of a society. Before the Industrial Revolution proximity to markets was a key ingredient of the success of farming. From the late Middle Ages onwards, Dutch society was highly urbanized. Farmers learned to cater to the needs of urban citizens, and increasingly specialized in high-value products such as milk, butter, cheese, vegetables, and bulbs.

Ecological conditions also played a role. These trends continued in the twentieth century. The new agricultural system concentrated on the further increase of the productivity of agriculture. It became quite good at increasing the quantity of output — more cheese or tomatoes produced at lower prices — but until recently was less successful in improving the quality of output. Having such a dynamic agricultural sector has therefore become a bit of a mixed blessing.

The graph in figure 1 describes the evolution of income per head of the population in the Netherlands and the United States between and Dutch economic modernization had been rather slow during the nineteenth century. This was the period of the Industrial Revolution, the period of the steam engine, which began in the United Kingdom in the eighteenth century. The Netherlands however continued to rely on its service sector and its highly productive agriculture — both part of the heritage of the Golden Age.

The graph also shows that the gap between the Netherlands and the United States — then the richest country in the world — clearly narrowed between and The depression of the s struck the United States even harder than it did the Netherlands, and in the worst years of the s the disparity between the two completely disappeared.

But soon a new gap emerged: during the Second World War the economy of the United States expanded rapidly — its highly successful war economy was one of the reasons why the allies were able to defeat Germany and Japan. When in the Second World War ended, the two economies were therefore at quite different points: the Dutch were impoverished while the American economy had grown spectacularly during the war years.

It consisted of large donations of US commodities and funds to Western Europe. Because the Dutch economy was in such bad shape, and its deficit on the balance of payments was so high, the Netherlands profited considerably from the European Recovery Program, as it was officially called.

Due to the big gap between the two regions, Europe tried to emulate the American example in almost all fields: technology, management ideas and marketing skills all were eagerly adopted from the other side of the Atlantic. During the s and the s the gap declined sharply: Europe was catching up, partly by copying and adapting the technologies developed in the United States. But Europe also did things in its own way: it expanded its welfare state dramatically — the Netherlands took the lead in this process in the s and s.

During the golden years before , the view developed — thanks to the ideas of the British economist John Maynard Keynes — that growth could permanently be secured by, on the one hand, the welfare state, which would stabilize the economy because people would not lose their income when unemployed, and on the other hand by a better management of the demand side of economy via Keynesian budget policies.

As a result, politicians thought that taxation and real wages could be increased almost without limits. The general euphoria was further stimulated by the discovery of rich fields of natural gas in the north of the country, which meant a tremendous boom to the Dutch economy.

The expectation of endless growth ended suddenly in the s. Due to high inflation, high wage costs, high levels of taxation, and, as a result of all this, low profits for enterprises, a period of slow growth began.

Unemployment — which had been close to zero in the s — increased again and many workers retired early or moved to other forms of welfare. The economy only recovered very slowly. Again, during the s and the first decade of the twenty-first century, the United States was considered exemplary. American companies such as IBM, Microsoft, Intel and Google took the lead, and European firms found it difficult to emulate their example. Philips — one of the few electronics companies that survived the onslaught of Japanese competition in the s and s — was only moderately successful in this, and after decided to move into other directions, such as lighting and medical equipment.

The gap between the Netherlands and Western Europe in general on the one hand and the United States on the other remained more or less constant in these years.

The relatively well-developed welfare state meant that inequality did not increase significantly during these years, whereas in the United States and in the United Kingdom income differences grew very rapidly. What is equally striking about the graph is, of course, the consistent increase in income levels. After the process of industrialization came to a halt around , it was the service sector that grew most rapidly: new employment emerged in such sectors as education, medical services, government, banking, insurance and tourism.

At the same time, a process of globalization occurred, although this was much less of a change for a small and open economy such as the Netherlands than for large and closed economies such as the United States.

Much employment moved from the West to East or South Asia. Yet, in spite of globalization, national economies continued to have their own development paths; the Dutch poldermodel is a good example of such a national turn in the phase of globalization. Royal Dutch Shell: Corporate Legacy of Colonialism One of the distinctive features of the Netherlands in the centuries before was its huge colonial empire, which consisted mainly of present day Indonesia, then called the Netherlands East Indies.

Part of this legacy is, arguably, one of the most successful companies of the twentieth century, Royal Dutch Shell. From small beginnings — the two companies who merged in were set up in and as relatively modest businesses — Royal Dutch Shell became the main challenger of the biggest company on earth, Standard Oil Company and Trust, the corporate empire of John D.

Rockefeller and his associates. It was relatively successful, also because anti-trust legislation in the United States led to the partition of Standard Oil into a number of different companies in Between and the mids it became the largest oil company in the world, with a truly global presence.

Afterwards, competition with Standard Oil of New Jersey increased again, and the two companies continued to battle over the dominance in the oil industry in different parts of the world. For a small country like the Netherlands, Shell as it usually is known was really a huge company. In these respects it is still one of the most visible legacies of the colonial past of the Netherlands. The Poldermodel Growth and structural change were normal features of the Western European economies in the twentieth century.

But in some respects the Dutch economy was different. In the s economists and sociologists began to develop the idea that there are various roads to economic modernity, and that economies can be organized in different ways, reflecting the institutions and cultural values of these societies. They argue that markets and the actors in those markets — such as firms, unions, and the state — are embedded in the culture of their society.

A labor market in Indonesia is different from one in the Netherlands, and the same applies to the way in which business is organized, the state intervenes in the economy or trade unions play their role. Continental Europe generally has the coordinated market economies CME , of which Germany is perhaps the best example. They contrast with the liberal market economies of the Anglo-Saxon world.

In the CMEs of Western Europe the state plays a large role in the economy, trade unions are also quite important, and banks and companies engage in long- term relationships. The stock market, on the other hand, is much less important than in the Anglo-Saxon world. The Netherlands is an example of a CME with some peculiar sets of institutions and values. The concept of the poldermodel is often used to typify the special features of this economy.

What is the poldermodel? Because of the vital and comprehensive nature of the problem — every citizen had a clear interest in keeping the water out — relatively democratic institutions developed already during the Middle Ages to handle this.

The fact that the Dutch still convene in many a meeting, that decision making is still largely based on consensus and compromise, and that trade unions, employers organizations and the state still attempt to monitor the economy in this collective fashion — all these facts are explained with reference to these medieval roots.

Historians do not completely agree on this picture, however. There is some debate about how democratic these polders actually were in the Middle Ages.

More importantly, it is not clear how to link these institutions of water management to current political traditions. Moreover, they continued to dominate Dutch political life in the early modern period, and produced the urban bourgeoisie that was the backbone of Dutch politics from the sixteenth century onwards.

The way in which the poldermodel has been reinvented as an idea in the s and s, refers to only a small — yet strategically important — part of the governance of the economy. In the s, similar to the rest of Western Europe, the Dutch economy went through a difficult period: unemployment increased, wages and taxes were probably too high, and profits too low. Although trade unions were initially not eager to change this situation of high wages, they gradually became convinced that something had to be changed.

Their power was undermined because they were losing members as a result of growing industrial unemployment, and the Central Planning Bureau CPB, a government agency that published analyses of the causes of the economic problems , managed to convince the unions that wage costs were too high. The unions now agreed to moderate the demand for wage increases, the employers promised to shorten the workweek to stem the tide of rising unemployment, and the government agreed not to interfere with the new compromise.

As a result, employment increased rapidly from the early s onwards, particularly in the new service industries that became increasingly important in these years.

Also, the unions agreed on various measures which improved the flexibility of labor markets such as stimulating part-time work and an increasing role played by temp agencies. At the same time, the various Dutch governments were quite successful in lowering taxes and achieving a gradual liberalization of the economy — very similar to what was happening in Great Britain and in the United States at the same time.

This all sounds perhaps too good to be true — and there are of course disadvantages of the poldermodel as well. It has been pointed out that an advanced country such as the Netherlands should not compete with low wage costs. It cannot really compete with countries like India and China anyway.

Low wages also make industry lazy — because there is insufficient inducement to develop labor-saving technology or new products.

This being said, as a solution for the problems of the s the policy of wage moderation was initially quite successful. The Wassenaar Agreement did not come out of the blue. The most important of these institutions is the Social and Economic Council SER , where the three parties meet and freely discuss all important economic and social issues. The poldermodel is based on traditions of bargaining and consensus decision making, still relevant even today. Dutch governments, for example, are always composed of different political parties, as no single party ever has had an absolute majority in parliament.

This is just one — albeit an important — example of the significance of bargaining in society. We see similar practices in business. But one can also argue that this must have enhanced the quality of the decisions made since they are based on more information, coming from all managers involved. Perhaps even more important, it may have lowered the costs of implementing these decisions, as all managers feel responsible for the decisions made, and therefore more committed to the outcome of the decision making process.

However, a tendency in the s to adopt Anglo-Saxon examples has meant that in the Netherlands the model of the all-mighty CEO has become more fashionable too. Decision making was supposed to be very slow and not very transparent.

This decision-making model was therefore considered unfit for the demands of a globalizing world. One can also argue that to some extent Dutch society accommodated these pressures in a typically Dutch way — flexibility and openness to the outside world have also been long-standing features of the business system.

Summing up, the development of the Dutch economy during the twentieth century has in many ways been similar to that of Western Europe in the same period. In terms of growth and structural transformation it was not much unlike that of Belgium, Germany, Denmark or the United Kingdom. If we dig somewhat deeper we discover a particular business system that is unique to the Netherlands. New institutions were created that facilitated cooperation between employers and trade unions both in the post world of rapid economic recovery, and in the post period of advancing globalization.

London: Routledge, Visser, Jelle, and Anton van Hemerijck. Amsterdam: Amsterdam University Press, A History of Royal Dutch Shell. Zanden, Jan Luiten van. The Economic History of the Netherlands in the 20th Century. Over the following months and years, he submerged himself in Dutch society.

Among his experiences were receiving unsolicited payments: some D every quarter with the one- word explanation kinderbijslag child benefit. Nappies, clothes, the pram … all these things cost money.

The Dutch government provides for child allowance to help you with the costs of bringing up your child. At the start of a school year the Social Insurance Bank transferred D to his account for every schoolgoing child, to help pay for books. Another friend learned to appreciate the benefits of social housing, which allowed living in an affordable place.

Although Shorto seems to have taken a liking to the Dutch system, he realizes that some of its features will make many foreigners view the Dutch welfare state as a form of socialism.

And at least one aspect of it seemed to confirm this. It reverberated in my head; I felt myself a prisoner trying to escape its bars.

For it represents the rate at which the income I earn, as a writer and as the director of an institute, is to be taxed. Liberal welfare programs are lean and avoid interference with the market. They primarily target the very poor. Entitlement rules are strict and to be a welfare recipient generally carries a social stigma. Middle-class citizens cover their own risks and save for their own pensions through private insurance. Hence, the liberal welfare state is relatively cheap and taxes can be low.

However, the resulting transfer from rich to poor is limited, and differences in income between these two groups remain substantial. Social-democratic welfare states, such as found in Scandinavia, are so termed by Esping-Andersen because social-democratic parties took the lead in establishing them. Hence, recipients include the middle classes. As entitlement is nearly universal, receiving a welfare payment does not necessarily carry a stigma. As everyone is entitled to relatively high levels of welfare, market involvement is limited and social and economic differences between citizens remain small.

He calls it conservative because rights are linked to social status, and the welfare state is used to sustain distinctions, not to make them disappear. Catholic parties were often responsible for putting this type of welfare state in place. Consequently, social security is targeted at keeping mothers at home and hence day care, for instance, is typically underdeveloped. The state aims to fund only those programs that are not already well organized by civil society.

As the level of benefits is positioned between that of the two other types, so does the tax level. The Netherlands is usually counted among the latter welfare states. Yet, as the Dutch system includes some traits of the social- democratic type, it is sometimes considered to belong to that group. Labor Productivity: Balancing Work and Leisure Dutch productivity per hour is among the highest in the world, but due to the low number of working hours, Dutch productivity per work year is less impressive.

Long holidays and short working weeks mean that the number of working hours Dutch employees put in, both during a year and during their whole working life, is much lower than in most developed countries. This changed from the s onwards and nowadays the Netherlands is among the leading European countries in female paid employment. However, many economists and politicians argue women should seek full-time jobs, both in the interest of their careers as well as the national GDP.

Something similar applies to retirement.

De Hemelen vertellen Gods eer ; maar zou het ook geen verhaal der eere Gods zijn, wanneer het, in de geschiedenis van het revolutionaire tijdperkopenbaar wordt dat verlaten van Zijn Woord genoeg is om den mensch, ook als het hem aan geen ondersteuning van schranderheid en vernuft en aan geene be­gunstiging der omstandigheden ontbreekt, in.

9 thoughts on “La Villa Lating - Various - De Geschiedenis Van De Palingsound: One Way Wind

  1. (nummers op cd en dvd geschiedenis van de palingsound).Op mijn kanaal zwemt men in de palingsound 1 nummer van Specs Hildebrand (this plane) heb ik .
  2. The New Cambridge Medieval History:Volume 6, cc - Free ebook download as PDF File .pdf), Text File .txt) or read book online for free.
  3. De welvarende geschiedenis van Edam vindt u overal terug: in de authentieke Hollandse stadskern, met oude straatjes en verstilde grachten, pleintjes, bruggen en monumentale gebouwen met.
  4. de L'Elevation de La Foy Et de L'Abaissement de La Raison En La Creance Des Mysteres de La Religion (), Moyse Amyraut Briefe Nebsteiner Historischen Einleitung Und Anmerfungen (), Plato, T. G. Schlosser Level 1: The Gift of the Magi & Other Stories, O Henry.
  5. View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of De Geschiedenis Van De Palingsound: One Way Wind on Discogs.
  6. Florida 4 april Deerfield Beach, Howard Johnson's. Zulfikar Ali Bhutto is opgehangen. Robert Trumbull meldde dat eerst nog de drie villa's van de oud-premier van Pakistan door de politie waren doorzocht en ‘secret documents of an extremely sensitive nature’ waren meegenomen.
  7. In de Schaduw Van Babel. A L'Ombre de Babel de Kunst Van Het Oude Nabije Oosten in Belgische Verzamelingen. L'Art Du Proche-Orient Ancien Dans Les Collections Belges, E. Gubel Official Journal of the European Communities, Vol 40 C 20 - Information and Notices.
  8. Palingsound Palingsound is a word/genre That's being used for a typical style of music In the Dutch Popmusic, wich mostly comes from the Place Volendam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *